• Otizmli çocuklar için erken eğitim programı geliştirme ve planlama
 • Otizmli çocukların sosyal ortama adaptasyon sürecinin planlanması
 • Otizmli çocuklarda oyun öğretimi
 • Otizmli konuşma becerisi kazanmamış bireylere iletişim kurmayı öğretme
 • Davranış sorunlarıyla baş etme
 • Atipik otizm
 • Yaygın gelişimsel bozukluk
 • Otizmde iletişim becerilerinin geliştirilmesi
 • Otizmli çocuklarda etkinlik çizelgelerinin kullanımı
 • 1-6 yaş dönemi otizm tanılı çocuklarda erken müdahale ve destek
 • Farklı gelişen çocukların okula hazırlık döneminin planlanması
 • Özel gereksinimli çocuklarda kaynaştırma programı
 • Erken çocuk gelişimini destekleme ve takip
 • Bilişsel müdahale programı
 • Zihinsel geriliği olan çocukların gelişimini planlama ve destek
 • Öğrenme güçlüğü
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
 • STİP(Sembolik Temelli İletişim Programı)
 • İşaret dili Sertifika programı
 • Dikkat ve Konstrasyon Eğitimi